Jag smäller av!

Titti SchultzLivetLeave a Comment

Nej men alltså, man häpnar. Det är genant. Sverige brukar lyftas fram som ett föredöme när det gäller barnkonventionen men nu säger FN till på skarpen. Och med all rätt. Jag visste inte att Sverige INTE har en fullständig barnkonvention. Sverige saknar det tredje, av tre, protokoll som är avgörande för att barns rättigheter faktiskt ska kunna utkrävas. Jag kan näsan inte tro att det är sant. Nu har UNICEF Sverige dragit igång kampanjen #WakeUpSuecos för att belysa att alla barn i Sverige har rätt till en fullständig barnkonvention. Ett land som redan antagit hela barnkonventionen och som därmed rent juridiskt är ett föregångsland i frågan är Costa Rica. I Costa Rica skapar UNICEF Sverige en stor muralmålning, en symbol för barns rättigheter som får bära budskapet – från barnen i Costa Rica till Sverige. Det är dags för Sverige att vakna upp, … Läs mer