Lanhydrock House

Titti SchultzLivet, Travel1 Comment

Länhajdråkk haous. Så uttalas det. Lanhydrock House i Cornwall. Här bodde familjen Agar-Robartes. Thomas Agar-Robartes var en förmögen man som jobbade politiskt, han var med i Oxford University Team poloteam också. Han var inte militär på något sätt men när första världskriget bröt ut så valde han att anmäla sig och han var ett populärt befäl bland sina mannar. Tyvärr tog kriget honom 1915. Hans familj hemma på Lanhydrock (mamma, pappa och systrar. Hans bröder var alla utom en ute i kriget.) samlade in pengar till familjer vars män var ute i kriget eller till dem som blivit fattiga av olika anledningar under kriget. Man lät också flera som återkom från kriget bo hos dem. Nu blir det bildbonanza! Hallgolvet. En ganska vanlig middagsdukning. Menyn lite elegant nedskriven. Huset renoverades efter en brand (som startade i köket) 1881 och efter … Läs mer